img-0

Ansvarsfriskrivning

ENGLISH INFORMATION: To read this disclaimer policy in English, please copy the URL of this webpage into an online translator such as Google Translate. If any questions about the policy, please contact us at privacy@mediadoer.se.

Skapad 2022-06-29. Uppdaterad 2023-12-29.

Materialet och informationen som tillhandahålls/försedd av MediaDoer/marknadsföringsfirman/marknadsföraren (härmed kallad ”vi”) på stället för avtal, reklam, webbplats, nyhetsbrev, instruktioner, kurser, e-böcker, sociala medier och papper är endast för allmän information. Informationen och åsikterna som finns däri; får inte representera den åsikt och information som ges av någon kund, leverantör och partners. Vidare, åsikterna och informationen i de hänvisade källorna kanske inte är korrekta eller representerar våra uppfattningar, policyer och åsikter. Vi är inte ansvariga om någon sådan hänvisad källa eller länk landar dig på skadligt, föraktligt eller fördömbart material överhuvudtaget. 

Därför är du skyldig att utöva förvärvsgranskning (due diligence) och kan söka oberoende juridisk rådgivning som grund för att göra affärer, juridiska eller andra affärs- och företagsbeslut.

Medan, vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt. Ändå, vi gör inga utfästelser, garantier, av något slag eller underförstått, om fullständigheten, noggrannhet, pålitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på den information som tillhandahålls eller ges. Allt innehåll som skapas däri och häri är upphovsrättsskyddat och skyddat.

Vi ansvarar inte för eventuella missuppfattningar, felaktig information, åsikter, grafik etc. som finns däri; och därmed är allt beroende av sådant material, information och åsikter strikt på egen risk.